Dental Centar Smile Međugorje

  • Talijanski
  • Hrvatski
  • Engleski
  • Njemački

Radno vrijeme:Mon. - Fri. - 8:00 to 20:00; Sub. 8:00-16:00
  Kontakt:+387 36 655 222

Radiologija

Dental-Radiology

Radiologija u stomatologiji

Dentalna radiologija je dio radiologije koji se bavi upotrebom ionizirajućih i neionizirajućih zračenja u svrhu postavljanja dijagnoze, planiranja terapijskih stomatoloških postupaka te praćenja razvoja bolesti i rezultata stomatološkog liječenja. Uz klasične rendgenske snimke zuba i čeljusti, primjena digitalnih tehnologija, ultrazvuka, kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije, dodatno je unaprijedila mogućnosti stomatološke dijagnostike i terapije.

Zrake koje danas poznajemo pod nazivom rendgenske zrake otkrio je 8. studenog 1895. godine njemački znanstvenik Wilhelm Conrad Röntgen. Za svoje otkriće je 1901. dobio Nobelovu nagradu za fiziku te je tako postao prvi dobitnik te nagrade.

Čemu služe rendgenske snimke u stomatologiji?

Rendgenske snimke koriste se u svim stomatološkim područjima i to za dijagnostiku, planiranje liječenja, provedbu liječenja te za terapijsko i poslijeterapijsko praćenje. Brojni su primjeri upotrebe rendgenskih snimaka u stomatologiji, a u ovom tekstu bit će navedeni samo najčešći.

U restorativnoj stomatologiji i endodonciji rendgenske snimke služe za otkrivanje i praćenje karijesa te traumi i patoloških promjena u pulpi i periapikalnom području.

Najčešće se učine male intraoralne te panoramske snimke (ortopantomogrami). Prema suvremenim stomatološkim standardima, prilikom endodontskog liječenja zuba uobičajeno je načiniti više rendgenskih snimaka: jednu prije početka liječenja radi pravilnog postavljanja dijagnoze, a drugu obično tijekom liječenja kako bi se potvrdila instrumentacija do vrška korijenskog kanala. Po završetku liječenja, nakon punjenja kanala, potrebno je načiniti još jednu snimku kako bi se vidjelo jesu li korijenski kanali dobro napunjeni. Ovisno o inicijalnom patološkom procesu, sljedeća snimka nastaje u razdoblju praćenja pacijenata i to obično 3, 6 ili 12 mjeseci po završetku liječenja. Katkad je potrebno načiniti i dodatne snimke, pojave li se tijekom liječenja određene komplikacije.

U dječjoj stomatologiji se rendgenske snimke koriste za slične potrebe kao i kod restorativne stomatologije i endodoncije, s time da ovdje imaju i dodatnu namjenu.

Izradom panoramske rendgenske snimke koja prikazuje cijelu gornju i donju čeljust moguće je utvrditi zubni status te vidjeti sve iznikle i neiznikle zube. To je posebno bitno radi planiranja liječenja te dijagnosticiranja eventualnih anomalija u razvoju i rastu zuba i čeljusti koje se mogu ispraviti ortodontskim liječenjem. Izrada panoramske rendgenske snimke sastavni je dio ortodontskog tretmana. U ortodonciji se osim te snimke izrađuju još i druge rendgenske snimke, a najčešće bočne snimke lubanje.